Villkor

© Copyright 2008 - 2019

Om Isilia

 

Isilia föddes 1960 och växte upp i Sogndal på Västlandet i Norge. Mor och far var lärare. Efter gymnasiet utbildade hon sig inom lantbruk och studerade sen biologi och kemi, och efter det jobbade hon några år som narkossköterska på Veterinärhögskolan i Oslo. Efter det var hon apotektekniker några år och fick interesse för människors hälsa då hon såg hur mediciner ofta inte var nog för att hjälpa människor att bli friska. Hon slutade på apoteket och öppnade en Hälsokostaffär 1990, och hon drev den tillsammans med sin syster i 13 år. Under den tiden lärde hon sig mycket om vitaminer, mineraler, örter och andra naturmedel.

Isilia fick också en son, tränade yoga, klassisk balett, graderade sig till svart belte i Tae Kwon Do, och utbildade sig i olika alternativa terapier.

 

Svåra upplevelser och andligt uppvaknande 

 

Hon fick ett andligt uppvaknande och det hände mycket inom Isilia under hälsokost-åren, men det var också stora förändringar i det yttre livet. Hon fick många svåra upplevelser,  flera dödsfall i familjen, utbrändhet, allvarlig sjukdom och mångårig djup depression. Hon ser nu i efterhand på det som en "specialutbildning inom Livet". Hon fick lära sig att läka sig själv, för hon kunde inte acceptera läkarvårdens aggressiva förslag till behandling, hade hon lyssnat på de hade hon i dag troligen varit utan sköldkörtel. Men hon tycker nu att alllt det här har varit ovärderligt för att uvecklas som människa och terapeut.

 

Resor och utbildningar

 

Det blev mycket resande i Indien och andra länder, och utbildningar i bland annat Aromaterapi, Reiki (Hawaii), Eric Pearls Reconnection (Oslo, Paris), AuraTransformation (Sverige), Anthony Robbins’ Mastery University (Californien, Fiji och London) och Brendon Burchards Experts Academy (USA).

 

Flytt till Sverige och ett stort uppvaknande

 

Hon flyttade till Sverige 2006 och startade ett Center där hon jobbade några år som Auraförmedlare och  Auraförmedlarinstruktör. Men det gick trögt och hon kände efter en tid att det här AT- trossystemet var för lågfrekvent och begränsande för henne (det var här hon blev allvarligt sjuk både fysiskt och psykiskt).

 

Isilia har i hela sitt vuxna liv letat efter saker som kan hjälpa människor att må bra och utveckla sig spirituellt, så då hon upptäckte The Emotin Code och The Body Code utbildade och certifierade  hon sig i båda och såg att de var fantastiska verktyg. När hon tvingades välja mellan AT och dessa två behandligsformerna valde hon EC och BC för att de hade bättre effekt för klienterna, och senare upptäckte hon att frekvensen också var mycket högre.

 

Sanningen med stort S

 

Kort tid efter upptäckte hon Dr David Hawkin´s böcker och forskning samt hans frekvensskala. Hon la då ihop två och två och förstod att : inte bara kan man ställa frågor om hälsa till människans kropp / energisystem, men man kan i princip fråga Universum om vad som helst och få Sanna svar. Kroppen /energisystemet har en inneboende förmåga att veta vad som är bra för den, men också vad som är Sanning med stort S. Sanning med stort S är det som alltid är Sanning, i alla länder, i alla tidsåldrar, oberoende av människors trossystem. Det blev plötsligt lätt att veta vad som var bra för henne och vad som inte var hälsosamt eller sänkte frekvensen, så hon kände sig lyckligare och friskare allt eftersom tiden gick. Alla stora och små plågor var gåvor för att förstå hur hon kunde hjälpa sina klienter på bästa möjligt sätt.

 

Hon jobbar nu med distans sessioner pr telefon eller skype och har fullt upp med klienter som söker hjälp med alla sorters problem. Hon har nu også utbildat sig i Three Dimensional Therapy (T3) som rätt och slätt är omprogrammering av  negativa program i människors undermedvetande, som man oftast  inte vet existerar men som gör att man inte får till sitt liv så som man vill.

 

Enlightenment

 

Isilia såg klart att Enlightenment är ett uppnåligt mål för många i dag och förstod att det är enormt mycket lättare än innan. Orsaken är Hawkins' upptäckt om hur man kan veta skillnaden på Sanning och lögner, för att han delade sin kunskap i böcker, och för att genomsnittsfrekvensen på Mänskligheten nu har stigit över den kritiska nivån, 200 på Hawkins skala.  Läs mer om fekvenser och Dr. Hawkins scale of consciousness.

 

Isilia fick inspiration till en 3 veckors inre healing-resa för att hjälpa människor att höja sin frekvens, och skapade  21 dagars Healingen som är mycket effektivt och bra för de som är redo att släppa allt lågfrekvent som drar ned energin, och som är villiga att välja allt som har hög frekvens. Kropp och sinne påverkas och man leds då i riktning Enlightenment. Till sammans med sin man arrangerar hon 21 dagars Healingen ca 4-5 gånger pr år.

 

Hög frekvens är ekvivalent med hälsa och glädje

 

Isilia och hennes man driver Isilias webbutik, men huvudfokuset är på behandlingar och Enlightement. Det viktigaste är att höja sin frekvens, men orsakerna till de problem människor har är ofta både fysiska, känslomässiga, mentala och även spirituella, så bästa och mest effektiva sätt att få det bättre är att åtgärda på alla dessa plan, gärna samtidigt. Därför rekommenderar Isilia av och till fysiska preparat, de har effekt på den fysiska kroppen, symptombehandling är också viktigt för helheten och gör det lättare för kroppen att helas.

 

Livssyn

 

Isilia blev uppfostrad liberalt Kristet. Då hon skulle konfirmeras läste hon Bibelen för att sätta sig in i vad det handlade om. Olyckligtvis började hon på början, på det gamla testamentet som innehåller många mycket lågfrekventa elementer. Hon tyckte det var inget bra och förkastade hela grejen utan att läsa färdigt, och blev ateist för en tid. Hon letade efter Sanningen inom new age cirkusen,  i flera år gjorde hon sig känd med det som finns där. Hon kan nu inte med gott samvete rekommendera något av det, då det allra mesta har alltför låg frekvens, och om man önskar att utveckla sig spirituellt måste man utsätta sig för saker som har hög frekvens.

 

Reparera människor

 

Isilia känner nu ofta i sin egen kropp/energisystem det som är klientens problem, speciellt om det är något som är svårt att finna via Emotion Code / Body Code. Det hjälper henne att få en helhetlig förståelse av problemet och vad som behövs för att lösa det. Hon beskriver det som paket med högfrekvent Sanningsinformation som kommer från Källan djupt inom henne och när de kommer till ytan spricker de och frigör informationen som ett multidimmensionellt vetande. Sen som säkerhet brukar hon testa om informationen är Sanning.

Hon erfar att hon hela tiden har hjälp från Högre makter, det är därför behandlingarna är så effektiva som de är. Hon har ingen religion, utan kallar sig Spirituell, dvs har en upplevelse av Högsta Källan i sitt hjärta.

 

Isilias passion är att "Reparera människor", dvs hjälpa människor att bli friska, balanserade och lyckliga - att bli sin fulla potential, och att känna sig fria. Målet är att behandlingarna skall ge en effekt som varar, och Isilia vill gärna hjälpa människor att känna en trygghet inom sig själv, och till att förstå vad som är Sanning och inte, vad som höjer frekvensen och vad som sänker den. Hon tycker det är viktigt att också hjälpa klienterna att hjälpa sig själva så de inte blir beroende henne, inspirationen till att skapa 21 dagars Healingen kom som ett svar på frågan om hur det bäst kunde göras. 

 

-"1997 startade starka upplevelser av eld i ryggraden och smärtor i hjärta och huvud. Läkaren och nevrologen hittade inget fel. Jag hade aldrig hört om Kundalini den gången.

Symptomen kommer och går.

Upplevelsen av Livet är mycket annorlunda nu. Det är en observerande opplevelse av kroppen och tankarna & känslorna, och det är ett förtroende för Livet, att det är vänligt sinnat, det är väldigt lite tankar, det mesta i livet ser neutralt ut och det är mer acceptans av det som är och det som sker.


Det är perioder av intens glädje där allt ser överjordisk vackert ut. Det är lätt att genomskåda människors personligheter och det ger djup medkänsla. Det är en inre icke-mental förståelse att Livet är det som alla ting är uppbyggt av och som håller allt levande, och det är det samma som Källan eller det som man kallat Gud. Människorna har missförstått pga begränsad förstålelse pga för låg frekvens, och skapat mentala trossystem omring det, där de har "skapat Gud i sin bild", dvs trott att det är en "han" , och att han är fördömmande och  hämndlysten eller inte bryr sig.


Man kan inte se och veta Saningen med stort S om man har för låg frevens."

Isilia