Villkor

© Copyright 2008 - 2019

Three Dimensional therapy (T3)


Three Dimensional Therapy (förkortning:T3) kan hjälpa dig om du inte får till ditt liv så som du önskar. Här kan du få klarlagt vilka negativa program du har i ditt undermedvetande som hela tiden skapar ditt  liv på samma problematiska sätt oavsätt vad du försöker med.


Undermedvetandet bestämmer


Undervedvetandet utgör mer än 90 % av människans medvetande.  Dagsmedvetandet, som vi själva vet om, är därför bara några få procent av ditt medvetande.

Om du använder affirmationer eller andra mentala metoder för att förändra något i ditt liv kan det hända du får det till, men har du ett program i undermedvetandet som vill det motsatta är det svårt och tar tid..


Vi människor kan sammanliknas med datorer


De program vi har i undermedvetandet skapar ständigt och automatiskt våra liv.  Det här är ju jättebra om vi har positiva och bra program. Men många har ärvt taskiga program från sina föräldrar eller på annat sätt blivit "fel"-programmerade igenom livets händelser/trauman.

En dator kan ju bara göra det som den är programmerad till, vi vet alla att den inte kan  göra något annat utan att vi först omprogrammerar den.

three dimensional therapy kan vara just det som behövs


Här kommer Three Dimensional Therapy till nytta. Om vi kan finna just det programmet i ditt undermedvetande som skapar problem, så kan vi lösa upp det, och sen sätta in ett optimalt positivt program istället. När det nya programmet börjar funka skapas andra situationer och man drar till sig andra upplevelser. Några gånger märks det med det samma, andra gånger är det mer subtilt så att man efter en tid upptäcker att Livet  tycks mer vänligt. Man behöver oftast 1-3 sessioner på ett problem, allt efter hur många negativa program på samma tema som finns. Men rätt ofta märker man förändring efter én T3-session.


T3 är också mycket mera


Ibland finner vi problematiska negativa energiförbindelser mellan människor, de kan lösas upp så att man känner sig fri. Vi kan skapa positiva hjärta-till-hjärta förbindelser mellan barn och föräldrar om det inte finns, speciellt kan det här vara nyttigt för de som har adopterat ett barn.


Ett annat ganska specielt problem är så kallat Vanishing-twin-syndrome. Man kan ha varit tviling när man låg i livmodern, men sen dog den andra tvillingen. Det kan göra att man känner sig ensam och som om det är något som fattas så att man inte kan känna sig lycklig, även i vuxen ålder.


Det är det du inte vet om dig själv som skapar problem för digHär är en film som förklarar hur T3 fungerar på ett mycket bra sätt:

Det kan vara en bra idé att förbereda sig med en eller flera Emotion Code/ Body Code sessioner  innan T3. Under dessa EC och BC sessionerna kommer ett eventuellt behov för T3 ofta väldigt klart fram, dvs  vi ser väldigt klart vad som är problemet och vad som behöver omprogrammering.


Men om du själv är så medveten att du ser extremt klart  vad som är problemet, evt. pga.att du har jobbat med div. former för psykisk analys, kan du gå direkt på Three Dimensional Therapy.


OBS T3 sessionerna tar ca 1 timme och du kan boka tid här: